Beek en esdorpenlandschap en Drentsche Aa

Sinds december 2002 telt Nederland veertien nationale parken. De nieuwste aanwinst is het nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Het park waarvan de grenzen worden gevormd door de plaatsen Assen – Gieten – Glimmen, is ruim 10.000 hectare groot. Het gebied krijgt een uitgebreid netwerk van informatiepunten en ‘rangers’ zullen in het gebied rondfietsen om bezoekers op te zoeken en van informatie te voorzien.


Natuur en Landschap

Tot nu toe heeft bij het natuurbeheer in het Drentsche Aa-gebied de nadruk sterk gelegen op de beken en de graslanden in het stroomdal. De komende jaren zal er alles aan worden gedaan om de kwaliteit van de natuur in het beekdal zoveel mogelijk te verbeteren. Steeds gaat het om de karakteristieke combinatie van ‘spontane’ natuur en het ouderwetse agrarisch beheer in de vorm van maaien, hooien en plaggen.

Buiten het eigenlijke beekdal zal er in het Drentsche Aa-gebied veel moeten gebeuren om het oude esdorpenlandschap herkenbaarder te maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat de overgangen tussen de dorpen, de essen en de beekdalen duidelijker zichtbaar worden gemaakt. Ook de afwisseling van open en besloten gebieden – zo kenmerkend voor het stroomdal van de Drentsche Aa – zal de komende jaren verder moeten worden versterkt.